מהו הליך מחיקת רישום פלילי

רישום פלילי מהווה לא רק כתם מוסרי, הוא מהווה מכשול כמעט בלתי עביר בדרך לקבלת עבודה כל שהיא. במקומות רבים ביותר מתנים קבלה לעבודה, בין דרישות הסף ההכרחיות והבסיסיות, העדר