חוק העונשין של מדינת ישראל: עבירת הריגה

בהתאם לאמור בחוק העונשין של מדינת ישראל הגדרת עבירת ההריגה הינה כי הגורם במעשה או במחדל אסורים למותו של אדם, יואשם בהריגה, ודינו – מאסר עשרים שנים. כלומר, בשונה מיסודות