סנגור צבאי

סנגור צבאי הינו עורך דין בעל הכשרה בתחום המשפט שמשרת בסנגוריה הצבאית. תפקידו של הסנגור לייצג נאמנה חיילים בשירות סדיר, בשירות קבע או במילואים בפני בית הדין הצבאי ולהגן על