נגד מי נפתחים תיקים פליליים?

תיק פלילי הוא למעשה הליך שמבצעת משטרת ישראל, נגד כל אדם שיש לה חשד סביר כי הוא ביצע, או היה שותף לביצוע של עבירה מכל סוג שהיא – בין אם מדובר על עבירה בדרגת עוון או פשע. תיקים פליליים נפתחים נגד כלל העבירות ונגד כלל אנשים – הדבר לא קשור לרקע הקודם שלכם, ולכן גם אנשים שומרי חוק מן השורה, אשר נחשדו בעבירה, מוצאים את עצמם מול הליך של פתיחת תיק פלילי. במצב שכזה, הם צריכים לקבל כמה שיותר מידע כיצד להתמודד עם פתיחה של תיק פלילי, ויותר מכך – איך הם יכולים לסגור תיקים פליליים שנפתחו נגדם.

 

התהליך של תיקים פליליים

לאחר שנפתחת נגד אדם חקירה במשטרה – נפתח נגדו גם תיק פלילי והוא בחזקת חשוד. השאלה היא כמובן: מה הלאה? מכאן יש שתי אפשרויות – אפשרות ראשונה: התיק יתגבש לכדי כתב אישום, החשוד יהפוך לנאשם, המקרה יגיע לבית משפט, שבסופו של דבר יכריע האם התיק יסתיים בהרשעה או בזיכוי של הנאשם. בכל מקרה חשוב להבין, שבסיום המשפט התיק יחשב כסגור – השאלה המשמעותית היא כמובן האם התיק נסגר בהרשעה או בזיכוי של הנאשם.

האפשרות השנייה – אליה עורכי דין פליליים מתכוונים כשהם מדברים על סגירת תיקים פליליים –  היא מקרה שבו התיק נסגר עוד בשלבי החקירה. יש מספר מצבים שבגללם התיק ייסגר, וכמובן שרצוי להכיר אותם. דוגמה טובה לכך היא מקרה של עבירה שאינה פשע אלא מוגדרת כעוון. למה הכוונה ? מדובר בעבירה הנחשבת חמורה פחות, ואיננה תמיד כוללת דווקא כוונה פלילית מוכוונת. במקרה שכזה, בסמכות קצין משטרה מדרגת פקד להחליט שלא להגיש כתב אישום נגד אדם הנאשם בעוון, אם הוא סבור כי מדובר במעידה חד פעמית, או שהוא מתחשב במצבו הרפואי או הנפשי של החשוד, ומחליט לסגור את התיק ללא הגשה של כתב אישום.

 

מחסור בראיות או העדר אשמה

קיימים עוד שני מקרים נפוצים שבגינם התיק הפלילי יכול להיסגר – מקרה שבו קיים חוסר ראיות, כלומר, למשטרה יש ספק סביר כי אותו אדם אשם במעשה מסוים, אולם קשה לה לגבש ראיות שיבשילו לכדי כתב אישום. מקרה אחר הוא מקרה שבו יש העדר אשמה מוחלט – כלומר, החשוד כלל אינו אשם במה שיוחס לו, ואיננו קשור לביצוע העברה.

חשוב לציין שבמקרה של העדר אשמה, התיק הפלילי לא רק נסגר – אלא גם נמחק. המשמעות היא שהוא לא יופיע גם ברישום הפלילי, משום שכאמור מדובר באשמה כוזבת מלכתחילה.