סיווגים של עבירות פליליות

לא כל העבירות הפליליות דומות אחת לשניה. יש סוגים רבים של עבירות פליליות, שהחוק נותן להן יחס שונה. הדבר חשוב, שכן אדם שעומד לדוגמא לדין פלילי בגין עריקה, מעשהו לא נחשב כחמור כמו אדם העומד לדין פלילי בגין רצח. מי בעצם קובע ומבדיל בין סוגי עבירות פליליות שונות? מי שקובע זאת היא הכנסת. עד שנות ה70 כלל תקנות הסדר הפלילי נוסחו בחוקים שונים, עד שבשנת 1977 נחקק חוק העונשין, התשל"ז. החוק קבע את כל סדר הדין הפלילי בישראל. במהלך השנים החוק תוקן פעמים רבות, ובשנת 1994 החוק אף השתנה מהקצה אל הקצה, כאשר כל הסעיפים המרכזיים בו בוטלו והשתנו.

החוק מגדיר את סדר הדין הפלילי בישראל, הסייגים לדין הפלילי, וכמובן, מגדיר את הסוגים השונים של עבירות פליליות, על פי חלוקה לשמונה קבוצות עיקריות: עבירות בביטחון המדינה הנוגעות גם ליחסי חוץ, עבירות הפוגות במשטר ובחברה, עברות הפוגעות בסדרי השלטון והמשפט, עבירות של פגיעה בגוף, עבירות של פגיעה ברכוש, עבירות של סיוף כספים ובולים, עבירות של קשירת קשר, ולסיום – עבירות קלות.

 

מספר סוגי עבירות

יש סוגים ספציפיים של עבירות פליליות שנחשפנו אליהן בשמותיהן, אולם כדאי להכיר יותר לעומק. סוג אחד של עבירה הוא לדוגמא העריקה. ייחודה של העריקה הוא בכך שהיא זולגת מן התחום של השיפוט הצבאי אל השיפוט הפלילי. מדובר למעשה בעבירה שמקורה היחיד הוא בצבא, ולא באזרחות – ואף על פי כן היא מוגדרת כעבירה פלילית לכל דבר ועניין.

סוג נוסף של עבירה פלילית, המרכזת בתוכה כמה תתי-עבירות היא ההתעללות. ההתעללות מחלוקת למספר סוגים, בין השאר לפי מהות ההתעללות: האם היא הייתה פיזית, מילולית, נפשית או מינית. כמו כן, החוק גם מבדיל בין מושאי ההתעללות השונים. במילים אחרות, אין דינה של התעללות מילולית כלפי אדם בוגר, כדינה של התעללות מינית כלפי ילדים.

 

עבירות פליליות נוספות

יש עבירות נוספות, עליהן אנחנו קוראים פעמים רבות בעיתון. עבירה שכזו היא לדוגמא המעילה. מעילה היא הפרה מסוימת של האמון, כאשר למועל יש עמדת כוח כלשהי. מעילה יכולה להיות כאשר פקיד בבנק מועל בכספים לטובתו, מעילה יכולה להיות כאשר אנשי מקצוע כמו פסיכולוגים או עורכי דין מוסר את הפרטים של לקוחותיו למקור לא מוסמך, ויש כמובן עוד מקרים נוספים.

יש כמובן עוד סוגים רבים ומגוונים של עבירות פליליות, חשוב להבין כי לכל עבירה יש עונש מקסימאלי שונה שקבוע בחוק, ומידת החומרה של כל עבירה שונה. הכרות לעומק של העבירות עוזרת לנו להתמודד בהצלחה מול הליכים פליליים.