רישום פלילי מהווה לא רק כתם מוסרי, הוא מהווה מכשול כמעט בלתי עביר בדרך לקבלת עבודה כל שהיא. במקומות רבים ביותר מתנים קבלה לעבודה, בין דרישות הסף ההכרחיות והבסיסיות, העדר רישום פלילי. אף אחד לא רוצה להעסיק עבריינים, גם אם ביצעו עבירה קלה- ביחס.

כל אחד יכול לפנות למשטרת ישראל בבקשה לבטל רישום של תיקים שנסגרו. הביטול מותנה בקיום תנאים מסוימים כגון: משך הזמן שחלף ממועד האירוע הפלילי – 10 שנים בעבירה מסוג פשע, שהעונש עליה הוא יותר משלוש שנות מאסר, או שבע שנים, בעבירה מסוג עוון, שהעונש עליה נע בין שלושה חודשים לשלוש שנים.עבור קטינים – אם עברו שבע שנים מעבירה מסוג פשע וחמש שנים מעבירה מסוג עוון.

שיקול דעת המשטרה האם למחוק רישום פלילי

החוק היבש אינו חזות הכול; למשטרה יש שיקול דעת וסמכות משלה. היא נדרשת לא רק למשך הזמן שעבר אלא לכמות הרישומים של אדם במאגר המידע הפלילי על אודות המבקש, מהות  עבירות וחומרתן, צרכים של המשטרה בשמירת הרישום הפלילי. חשוב לציין, כי בקשה לביטול הרישום רשאי להגיש רק מי שלגביו מתייחס הרישום.

אל בקשה לביצוע מחיקת רישום פלילי יש לצרף מסמכים או המלצות, לרבות מהשירות בצבא ואישורי לימודים,

מה קורה לאחר מחיקת רישום פלילי?

מחיקת רישום פלילי מאפשרת לאדם לזקוף ראש ולהסתובב בתחושה ששמו נקי. לאחר המחיקה הוא נחשב כמי שלא הורשע ומילא בטל כל "פסול" שדבק בו והוטל עליו בכלל ההרשעה ובעקבותיה.

חשיבותה של מחיקה הוא, בין היתר, שהרשעה שבטלה עם מחיקת הרישום הפלילי אינה קבילה עוד בפני גוף או אדם המתכוונים להעסיק את מי שנהנה מביטול הרישום נגדו. כמוגן חל איסור לשאול אותו על אודות ההרשעה או ההרשעות שנמחקו, ובכל מקרה זכותו לסרב להשיב על שאלות בנושא זה. אי גילוי הרשעות שנמחקו לא ייחשב בהסתרת מידע או העלמתו.

בשנת ה- 70 למדינה התבצע תהליך מחיקת רישום פלילי למורשעים רבים, וזה היה חלק מגילוי של רצון טובה וחמלה במועד חגיגי ומשמעותי למדינה.

מחיקת רישום פלילי היא חשובה מכדי להותיר אותה לא מטופלת. אם מי מכם חש שהוא נזקק לשירותיו של עורך דין פלילי- עלות השירות עשויה להיות זניחה לעומת התועלת הרבה במחיקת הרישום, אשר מאפשרת יציאה לדרך חדשה שההלך בה לא יותיר עקבות של מעשה רע, פסול ופלילי שביצע בעברו. עקבותיו יהיו כעקבות כל אדם נורמטיבי.

סיועו של עורך דין עשוי להידרש במיוחד במקרים, שבהם המשטרה, מסיבות שונות, מתעקשת על הותרת הרישום הפלילי על כנו על אף שמבחינת החוק היבש חלה עליו התיישנות. שיקול דעת תמיד יכול להיסתר על ידי שיקול אחר, וכשהחוק לצדכם, זה עשוי להיות לטובתכם.